Λόγω των πολλών τμημάτων του, το σύστημα ψύξης του κινητήρα μπορεί να εμφανίσει δυσλειτουργίες για πολλούς λόγους, σχεδόν τόσους όσα είναι και τα μέρη που το απαρτίζουν. Η ορθή λειτουργία του συστήματος ψύξης είναι πολύ σημαντική. Πώς όμως μπορούμε να αντιληφθούμε ένα πρόβλημα; Σε περίπτωση προβλήματος η θερμοκρασία του κινητήρα ανεβαίνει κατακόρυφα, προμηνύοντας για τα μελλούμενα...

Ενδείξεις δυσλειτουργίας συστήματος ψύξης

Την πρώτη ένδειξη πως το σύστημα ψύξης δεν λειτουργεί σωστά, θα τη λάβετε από το δείκτη θερμοκρασίας που θα δείχνει ανεβασμένη θερμοκρασία. Σε περίπτωση που έχετε αγνοήσει το δείκτη θερμοκρασίας, τότε οι καπνοί που θα βγαίνουν από το χώρο του κινητήρα θα υποδηλώνουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι η άνοδος του δείκτη ή οι καπνοί που βγαίνουν από τον κινητήρα. Όταν η θερμοκρασία ενός μηχανικού συνόλου υπερβεί τα επιτρεπτά όρια, τα μέταλλα του κινητήρα καταστρέφονται με αποτέλεσμα να κολλήσει ο κινητήρας και κατά πάσα πιθανότητα να απαιτείται η ολική επισκευή ή αντικατάστασή του. 

 

Πότε δεν μπορούμε να επέμβουμε

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να αντιληφθούμε το πρόβλημα και να επέμβουμε ενώ σε άλλες όχι. Πότε όμως δεν μπορούμε;

α) Επειδή το βεντιλατέρ λαμβάνει σήμα από τη βαλβίδα θερμοκρασίας για να λειτουργήσει, εάν αυτή είναι χαλασμένη το βεντιλατέρ δε λειτουργεί, με αποτέλεσμα να μην ψύχεται το υγρό του κυκλώματος.

β) Μια συχνή αιτία που το σύστημα ψύξης δε λειτουργεί είναι να κολλήσει ο θερμοστάτης που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του συστήματος ψύξης, με συνέπεια να διακόπτεται η παροχή νερού στο ψυγείο και όλο το κύκλωμα. Αμεσο σύμπτωμα αποτελεί η υπερθέρμανση του κινητήρα.

γ) Σε περίπτωση που η τρόμπα νερού δε λειτουργεί, το σύνηθες είναι να έχει «φαγωθεί» η φτερωτή, που συμβάλλει στο να κινηθεί το νερό στο κύκλωμα.

 

Πότε μπορούμε να επέμβουμε

Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που μπορούμε να βρούμε το πρόβλημα και να δράσουμε:

α) Είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχει νερό ή υγρό στο ψυγείο, το οποίο περνώντας από το σχετικό κλειστό κύκλωμα που είναι το σύστημα ψύξης, «κρυώνει» τον κινητήρα. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, η λύση είναι απλή, συμπληρώνοντας την απαραίτητη ποσότητα υγρού/νερού στο ψυγείο.

β) Πολύ συχνά συμβαίνει το ψυγείο να είναι φραγμένο με χαρτιά, φύλλα κ.α. Το πρόβλημα είναι άμεσα ορατό και το μόνο που χρειάζεται είναι να απομακρύνουμε από την επιφάνεια του ψυγείου τις βρώμες αυτές. 

γ) Στα αυτοκίνητα που η τρόμπα νερού παίρνει κίνηση από το λουρί αν αυτό είναι χαλαρό ή έχει κοπεί η τρόμπα νερού υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου, με αποτέλεσμα το νερό να μην κινείται μέσα στο κύκλωμα. Σε αυτή την περίπτωση σφίγγουμε το λουρί ή αν έχει κοπεί το αντικαθιστούμε.

δ) Είναι σύνηθες το φαινόμενο να έχει σπάσει το κολάρο του ψυγείου με αποτέλεσμα να έχουμε απώλεια υγρών ψύξης και πίεσης στο κύκλωμα. Η αντικατάσταση του κολάρου γίνεται σχετικά απλά. 

source: autotriti.gr